printsweb5

ENGLISH

Prints are available for all images found on this site or in my instagram account

You can choose measurements and picture with or without border.

Images are also available for Licensing: web, books, magazine, etc

If you have any question, please contact with me.

All prices includes 21% VAT

 

printsweb1
printweb2

CATALÀ

Ampliacions fotogràfiques disponibles per totes les imatges trobades en aquesta web o al meu compte d’instagram

Pots escollir diferents mides i la imatge amb o sense marcs.

Les imatges també estan disponibles per llicències: web. llibres, revistes, etc.

Si tens algun dubte, si us plau contacta amb mi.

Tots els preus inclouen 21% d’IVA.

.

.

CASTELLANO

Ampliaciones fotográficas disponibles para todas las imágenes encontradas en esta web o en mi cuenta de instagram.

Puedes escoger diferentes medidas y la imagen con o sin marcos.

Las imágenes también estan disponbles para licencias: web, libros, revistas, etc.

Si tienes alguna duda, por favor contacta conmigo.

Todos los precios incluyen 21% IVA.

 

printsweb4
printsweb6

PRICES/PREUS/PRECIOS

30x45cm  75 euros

40x60cm  120 euros

50x75cm  180 euros

Panorama:

17x45cm  80 euros

30x80cm  130 euros

40x100cm  200 euros

printsweb3